Yhteistyökumppanimme

Tehy vastaa taloudellisesta edunvalvonnasta eli neuvottelee ja sopii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutetun henkilöstön palkoista ja työsuhteen ehdoista. Yhteistyöjäsenjärjestöt vaikuttavat asiantuntijoina ja yhteistyössä Tehyn kanssa ammattiin ja koulutukseen liittyviin asioihin. Työnjako on sovittu ja valtuutus yhteistyöjäseniltä saatu Tehyn perustamisen yhteydessä.

 

 

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry tekee tiivistä yhteistyötä Tehyn sekä sen muiden yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa. 

 

 

Tehy ry
Tehy ry
Suomen Bioanalyytikkoliitto
Suomen Ensihoitoalan liitto
Suomen Ensihoitoalan liitto
Suun Terveydenhuollon Ammattiliitto ry
Suun Terveydenhuollon ammattiliitto
Suomen Kätilöliitto
Suomen Kätilöliitto
Suomen Lastenhoitoalan Liitto
Suomen Röntgenhoitajaliitto
Suomen sairaanhoitajaliitto
Suomen sairaanhoitajaliitto
Suomen Lähihoitajat ry
Suomen Lähihoitajat Ry