Vuoden Mielenterveyshoitaja 2015

Vuoden 2015 mielenterveyshoitaja julkistettiin opintopäivien toisena päivänä 20.3.2015 Tampereella. Jaana Leppänen Kajaanista työskentelee mmaahanmuuttajapalveluissa pakolaisohjaajana.
pj Tarja Klemola, vuoden mth Jaana Leppänen, sihteeri Hanne Ylitalo
Perusteluista:Jaana tekee työtään isolla sydämmellä ja hyvällä tilannetajulla. Luottamuksellinen, turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin. Työparina Jaana on aikaansaava, luotettava ja hyvä keskustelukumppani. Työyhteisössä Jaana muistuttaa asiakaslähtöisyydestä.