Toimitus

 

Mielenterveyshoitaja lehti

 

Päätoimittaja Ulla Aurio

 

PL 130 

00060 TEHY

mthlehti(a)smthl.net 

ulla.aurio(a)gmail.com


Lehden ulkoasu ja taitto

Malena Haglund

 

 

 

Päätoimittaja Ulla Aurio