Yhteistyökumppanimme

Tehy vastaa taloudellisesta edunvalvonnasta eli neuvottelee ja sopii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutetun henkilöstön palkoista ja työsuhteen ehdoista. Yhteistyöjäsenjärjestöt vaikuttavat asiantuntijoina ja yhteistyössä Tehyn kanssa ammattiin ja koulutukseen liittyviin asioihin. Työnjako on sovittu ja valtuutus yhteistyöjäseniltä saatu Tehyn perustamisen yhteydessä.

 

 

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry tekee tiivistä yhteistyötä Tehyn sekä sen muiden yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa. 

 

Tutustu muihin järjestöihin

Tehy

Suomen Ensihoitoalan Liitto

Suomen Bioanalyytikkoliitto

Suomen Kätilöliitto

Suomen Lastenhoitoalanliitto

Suomen Röntgenhoitajaliitto

Suun Tervydenhuoltoalanliitto

Suomen Sairaanhoitajaliitto