Alajaostot

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton alajaostot tekevät työtä jäsenkunnan hyväksi paikallisesti.

Alajaosto on reksiteröimätön yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan liitolta vuosittain saamalla taloudellisella tuella. Alajaosto järjestää tapahtumia ja toimintaa alueellisesti.

Vasemmalta löydät tietoa alueista.

Puuttuuko alueeltasi paikallinen toiminta? Ota yhteyttä alueesi hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan.