Ammattina

Mielenterveyshoitajan ammatinkuvaus

 

Työn ydin
Mielenterveys-/lähihoitajan ydinalueeseen kuuluu mielenterveyspotilaan perushoidosta huolehtiminen, potilaan ohjaus, neuvonta ja opastus päivittäisissä toiminnoissa, psyykkisten kriisien läpikäyminen potilaan kanssa, erilaisten toiminnallisten ja keskusteluryhmien kuntouttavana ohjaajana toimiminen sekä potilaan sosiaalisten taitojen ylläpitäminen.

Arvoperusta
Mielenterveys-/lähihoitajan ammatillinen koulutus ja tähän liittyvä ammatillinen tietous antavat oikeuden toimia mielenterveyshoitajan nimikesuojatussa ammatissa.

Mielenterveyshoitaja on työstään vastuussa potilaille, työryhmälle ja esimiehille.

Tietoperusta

Terveydenhuoltoalan koulutus, perustutkinto. Nimikesuojattu ammattihenkilö.
Taidot
1. Ammatillisen peruskoulutuksen tuottama ammattitaito
2. Kokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen tuottama asiantuntijuus
3. Työnohjaus
4. Opiskelijaohjaus ja opiskelijatyö
5. Ammatillisuuden kehittäminen

Mielenterveys-/lähihoitajan toimialueet
Mielenterveyshoitaja työskentelee psykiatrisissa sairaaloissa lasten, nuorten ja aikuisten osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, kotipalvelussa, yksityisissä hoitokodeissa, kehitysvammalaitoksissa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon eri yksiköissä, terveyskeskuksissa sekä eri järjestöjen palveluksessa.

Mielenterveys-/lähihoitajan tehtäväalueet
Mielenterveyshoitajan työnkuva ja tehtäväalueet vaihtelevat eri työpaikoissa. Mielenterveyshoitaja toimii potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti hoitotyön toteuttajana.

Tehtäväalueet lueteltuna
- potilaan omahoitajana toimiminen
- keskustelu
- potilaan sosiaalisten taitojen ylläpitäminen
- perhekeskeinen työ
- koulutusruoka
- opiskelijan ohjaus
- taide, musiikki, arkartelu
- ravitsemus, liikunta
 

Ammatissa jaksamisen ja ihmisenä kehittymisen edellytyksenä on, että
1. mielenterveyshoitaja aktiivisesti kehittää ammatillista perustietouttaan jatko- ja täydennyskoulutuksen muodossa
2. mielenterveyshoitajalla on oikeus ja velvollisuus saada työnohjausta
3. mielenterveyshoitaja toimi ammattijärjestössään alansa sosiaalisten ja taloudellisten etujensa parantamiseksi.

Olemme tietoisia siitä, että loppujen lopuksi olemme kuitenkin ihmisinä vastuussa ennen kaikkea itsestämme, omasta hyvinvoinnistamme ja tekojemme seurauksista lähimmäisillemme. Voimme tehdä työtä vastuullisesti vain osaamisemme ja persoonamme määräämissä rajoissa. Pidämme arvossa sitä työtä, jota muut ihmisten auttajat tekevät ja uskomme, että se on meidän taistelua ihmisarvojen ja elämän puolesta.

 

PDF-tiedostoSMTHL Eettiset ohjeet_A6.pdf (378 kB)
Mielenterveyshoitoalan eettiset ohjeet