Sääntömääräinen vuosikokous 2021 tiedote

25.3.2021 klo 19:00


Sääntömäärinen vuosikokous kokoontui 25.3.2021 teams etäyhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi henkilövalintoja sekä järjestörakennehanketta.
Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Jukka Kanto, Timo Hannila ja Kaisu Mäkelä jatkavat hallituksessa uutena jäsenenä hallitukseen liittyy Marjaana Mannila Hämeenlinnasta. Samalla myönnettiin liiton standaari 2 kautta toimineille Kannolle sekä Mäkelälle.

 

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto on Tehyn ja muiden yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa tehnyt järjestörakenneselvitystä vuodesta 2018 alkaen. Työskentelyn aikana on esiin noussut monia kysymyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia järjestörakenteita muuttamalla. SMTHL:n hallitus on käynyt tarkempaa keskustelua Tehyn kanssa mahdollisesta sijoittumisesta Tehyn ammatilliseksi jaostoksi tulevaisuudessa. Asiaa vuosikokouksessa oli esittelemässä Tehyn vpj Anna-Leena Brax sekä järjestöjohtaja Tanu Heikkinen. Vuosikokous evästi hallitusta jatkotyöskentelyn osalta ja selvitystyö ammatilliseksi jaostoksi muuntautumiseksi jatkuu. Muutos nähtiin toiminnan ja vaikuttavan ammatillisen edunvalvonnan toteuttamiseksi järkevänä vaihtoehtona. Alustavassa luonnoksessa jaostolla on puheenjohtaja ja hallitus, jaosto järjestäisi toimintaa kuten opintopäiviä lähes entiseen tapaan. SMTHL ja Tehy jatkavat tulevan vuoden aikana asian työstämistä ja mahdolliset päätökset asiasta tehdään vuosikokouksessa 2022.

 

SMTHL RY HALLITUS