Mielenterveyshoitaja -lehti etsii päätoimittajaa

12.9.2019                 TULE PÄÄTOIMITTAJAKSI MIELENTERVEYSHOITAJA -LEHTEEN!

Mielenterveyshoitaja lehti on Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry:n julkaisema             ammatillinen jäsenlehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 20-24 sivuisena huhti-, kesä-, syys/loka-, ja joulukuussa.

Lukijakunta kattaa liiton jäsenet, oppilaitoksia ja tärkeimmät yhteistyökumppanit        mielenterveys- ja päihdehoitotyössä sekä potilasjärjestöjä. Painosmäärä vaihtelee  2500-5500 kpl.               

Päätoimittajan työhön kuuluu lehden toimittaminen ja journalistisen aineiston     toteuttaminen lehden päätoimittajana, aineiston hankkiminen sekä tuottaminen ja valokuvaaminen.               

Liiton viestintätoimikunta toimii mielenterveys- ja päihdehoidon asiantuntijaroolissa        tukien päätoimittajan työtä. Lehden taitto tapahtuu Sanakuva Heli Soikkelin toimesta,    lehden painosta vastaa Wasa Graphics. Tehtävä alkaa 1.1.2019. ja ensimmäinen            julkaista lehti on maalis-huhtikuun vaihteessa.

 

                  Lisätietoja ja tarjoukset 18.10.2019 mennessä

                  puheenjohtaja Tarja Klemola tarja.klemola(a)smthl.net p. 040 516 7115

 

                 

                  Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry